بازرگانی سیب - فروش اقساط محصولات اپل
فروش محصولات

تمام محصولات اپل موجود می باشد

محصولات نقدی خریداری شده همراه با محافظ صفحه و اپل آی دی به صورت هدیه ارسال میگردد

تمام محصولات توسط تکنسین بازرگانی سیب در هنگام تحویل چک میگردد و تحویل داده می شود

7 / 128 GB

3.200.000

 • ماه 3 تعداد اقساط
 • تومان 1.200.000 پیش پرداخت
 • تومان 726.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

7 / 128 GB

3.200.000

 • 5 ماه تعداد اقساط
 • تومان 1.200.000 پیش پرداخت
 • تومان 460.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

7 / 128 GB

3.200.000

 • ماه 8 تعداد اقساط
 • تومان 1.200.000 پیش پرداخت
 • تومان 310.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

7 / 128 GB

3.200.000

 • ماه 12 تعداد اقساط
 • تومان 1.200.000 پیش پرداخت
 • تومان 227.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s / 64 GB

2.650.000

 • ماه 3 تعداد اقساط
 • تومان 650.000 پیش پرداخت
 • تومان 726.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s / 64 GB

2.650.000

 • 5 ماه تعداد اقساط
 • تومان 650.000 پیش پرداخت
 • تومان 460.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s / 64 GB

2.650.000

 • ماه 8 تعداد اقساط
 • تومان 650.000 پیش پرداخت
 • تومان 310.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s / 64 GB

2.650.000

 • ماه 12 تعداد اقساط
 • تومان 650.000 پیش پرداخت
 • تومان 227.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s+

3.000.000

 • ماه 3 تعداد اقساط
 • تومان 1.000.000 پیش پرداخت
 • تومان 726.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s+

3.000.000

 • ماه 5 تعداد اقساط
 • تومان 1.000.000 پیش پرداخت
 • تومان 460.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s+

3.000.000

 • ماه 8 تعداد اقساط
 • تومان 1.000.000 پیش پرداخت
 • تومان 310.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

6s+

3.000.000

 • ماه 12 تعداد اقساط
 • تومان 1.000.000 پیش پرداخت
 • تومان 227.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

se / 64 GB

1.950.000

 • ماه 3 تعداد اقساط
 • تومان 750.000 پیش پرداخت
 • تومان 436.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

se / 64 GB

1.950.000

 • ماه 5 تعداد اقساط
 • تومان 750.000 پیش پرداخت
 • تومان 276.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

se / 64 GB

1.950.000

 • ماه 8 تعداد اقساط
 • تومان 750.000 پیش پرداخت
 • تومان 186.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

se / 64 GB

1.950.000

 • ماه 12 تعداد اقساط
 • تومان 750.000 پیش پرداخت
 • تومان 136.000 مبلغ اقساط
 • تمام رنگ ها موجود است رنگ بندی
 • LLA شناسه
 • بدون آی سی سی وضعیت
 • پک اصلی اپ استور پک دستگاه

فروش اقساطی محصولات اپل

apple : iPhone6s iPhone6s+ iPhonese

فروش اقساط محصولات اپل شامل آیپد و آیفون و ساعت اپل می باشد، در اقساط 3 تا 12 ماه تمامی افرادی که دارای حساب جاری می باشند می توانند از فروش اقساط بهره مند شوند فروش اقساط بدون ضامن بوده و استعلام بانک ضرورت دارد. کارمندان می توانند از شرایط ویژه خرید بهره مند شوند

برای خری اقساط نیاز به حساب جاری بدون برگشتی میباشد .پس از دریافت پرینت سه ماه بامهر بانک با بازرگانی سیب تماس گرفته و زمان خرید را اعلام نمایید.